Skip to main content

Velika nam je čast što je ove godine organizacija događanja Alpe Dunav Adria pripala Porsche Clubu Croatia.
ADA vozačko događanje će se održati u periodu od 18. do 21. svibnja na jednoj od najljepših cesta Europe, na ruti preko 3 otoka.
Događanje je pokazalo veliki interes kod svih klubova u regiji te je rasprodano u rekordnom roku.
ADA će okupiti 9 velikih klubova i ponosni amo što ćemo ugostiti sve predstavnike klubova te njihove članove.
A kakva će ADA samo atrakcija biti na cesti sa čak 100 Porsche-a u defileu!

 

Opatija  Lošinj Timeline


20.03.2023