Skip to main content

 

   KAKO POSTATI ČLAN   PORSCHE CLUBA CROATIA ( PCC ) ?

 

  ČLANSTVO može biti:   

   1.  REDOVNO    2.  PRIPRAVNO    3. POČASNO     4. FUN     5. YUNIOR / KIDS

 

   Članom PCC-a može postati fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik PORSCHE automobila uz slijedeće uvijete:

   1.  REDOVNI član 

    - uplatom redovne godišnje članarine 

    - ispunjenom i vlastoručno potpisanom pristupnicom PCC-a

    - da ima najmanje 2 godine kontinuiranog društveno korisnog rada u PCC-u  kao član pripravnik

    - da za redovno članstvo predložen od namanje 3 redovna člana PCC-a

       * član je skupštine s pravom glasa

 

   2. PRIPRAVNI član

    - uplatom redovne godišnje članarine 

    - ispunjenom i vlastoručno potpisanom pristupnicom PCC-a

     * bez prava glasa

 

   3. POČASNI član 

    - da je svojim zaslugama i kontinuiranim višegodišnjim radom (najmanje 10 g.) u PCC stekao pravo za počasno članstvo

    - da je predložen od najmanje 3 redovna člana PCC-a

     *član je skupštine s pravom glasa ukoliko plaća godišnju članarinu

   

   4. FUN član 

     - obožavatelj  Porsche automobila

     - uplatom FUN članarine

     - ispunjenom i vlastoručno ispunjenom pristupnicom

 

     5.  Kids - Yunior  član  (osobe mlađe od 16 g.)

     - ispunjenom i od roditelja potpisanom pristupnicom PCC-a

 

 

       ČLANARINA 2021.g.      1. Redovna......................  911,00 kn              2. Fun ..............356,00 kn

                                                                                                                                   

                                                                              Nenad Đurović prof.

                                                                              predsjednik PCC