Skip to main content

KAKO POSTATI ČLAN   PORSCHE CLUBA CROATIA ( PCC ) ?                                                                                       Članom PCC može postati fizička osoba koja je vlasnik ili korisnik Porsche automobila uz slijedeće uvujete:

 

ČLANSTVO može biti:

1.  REDOVNI član

- uplatom redovne članarine

- ispunjenom i vlastoručno potpisanom pristupnicom PCC-a

- da ima najmanje 2 godine kontinuiranog društveno korisnog rada u PCC-u  kao član pripravnik

- da za redovno članstvo predložen od namanje 3 redovna člana PCC-a  

* član je skupštine s pravom glasa

1.2. PRIPRAVNI član

- uplatom redovne članarine

- ispunjenom i vlastoručno potpisanom pristupnicom PCC-a

* bez prava glasa

2. POČASNI član

- da je svojim zaslugama i kontinuiranim višegodišnjim radom (najmanje 10 g.) u PCC stekao pravo za počasno članstvo

- da je predložen od najmanje 3 redovna člana PCC-a

*član je skupštine s pravom glasa ukoliko plaća redovnu članarinu

 

3. PRIDRUŽENI - FUN član

- obožavatelj  Porsche automobila

- uplatom pridružene članarine

- ispunjenom i vlastoručno ispunjenom pristupnicom       

4.  YUNIOR  član  (osobe mlađe od 16 g.)

- ispunjenom i od roditelja potpisanom pristupnicom PCC-a

 

ČLANARINA  za  2021.g :   
REDOVNA       .....  911,00 kn
PRIDRUŽENA .....  356,00 kn
YUNIOR          .....  BESPLATNO